Witaj!

Trafiłeś na stronę Niepublicznego Przedszkola Groszki.

O nas

Pomóż mi to zrobić samemu.

Maria Montessori

Od 1 grudnia 2011 roku organem prowadzącym dla przedszkola jest Fundacja HIPPOCAMPUS będąca organizacją pożytku publicznego.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat ( w wyjątkowych przypadkach , na wniosek Rodziców przyjmujemy dzieci dwuletnie).

Dzieci bawią i uczą się w grupach 12 – 16 osobowych. Grupy pracują zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Dzieci rozwijają indywidualne cechy osobowości, samodzielność i wiarę we własne siły, uczą się współżycia w grupie. Wszystkie małe i duże GROSZKI podczas pobytu w przedszkolu mogą zaspokajać swoje potrzeby, rozwijać zainteresowania i pasje. Opiekę nad grupą sprawuje nauczyciel prowadzący – wychowawca oraz pomoc nauczyciela.

Duże Groszki mogą realizować  roczne przygotowanie przedszkolne do rozpoczęcia szkolnej przygody. Pracują nad osiąganiem długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem, uczą się postaw posłuszeństwa opartego nie na zewnętrznym przymusie, a na samokontroli. Do zabawy, nauki i pracy zachęca „materiał rozwojowy” i inne pomoce dydaktyczne.

Od wczesnej wiosny do późnej jesieni dzieci korzystają z przedszkolnego ogródka, bawiąc się na placu zabaw, uczestnicząc z zorganizowanych zajęciach rekreacyjnych oraz dydaktyczno-wychowawczych.

Czesne i zajęcia

Czesne za przedszkole wynosi 570 zł. Wpisowe – 200 zł.
W bieżącym roku przedszkolnym dzieci uczestniczą w następujących zajęciach:

  • ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe – 1 raz w tygodniu,
  • zajęcia plastyczne – 1 raz w tygodniu,
  • żonglerka (Duże Groszki),
  • rytmika – 1 raz w tygodniu,
  • zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzone Metodą Carla Orffa,
  • język angielski (Duże Groszki),
  • grupowe zajęcia psychoedukacyjne – 1 raz w tygodniu,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci, które wymagają terapii,
  • koncerty edukacyjne – 1 raz w miesiącu,
  • spotkanie z teatrem- 1 raz w miesiącu.

Najstarsze Groszki uczestniczą raz w tygodniu w zajęciach nauki pływania na basenie „Wodny Raj”.

Wiemy, że sukces możemy odnieść tylko przy współpracy z Rodzicami, dlatego kładziemy duży nacisk na wspólne wycieczki, uroczystości, zajęcia, warsztaty. Zapraszamy do odwiedzenia Naszego Przedszkola – może się Państwu spodoba i zostaniecie z nami?

Aktualne zaproszenia i terminarze zamieszczamy na Facebooku.

Fundacja HIPPOCAMPUS
Łódź, ul. Rybna 7e
(wjazd od Zachodniej 23/25)
(42) 654 84 56
502 598 722

KRS: 0000361872
Nr konta: Bank Pekao S.A. 18 1240 5527 1111 0010 3770 5690

Phone: 42 654 84 56
Fax:
Rybna 7 A-E
Łódź, 91-055
Dołącz do nas!